remove

Gözetleme / Keşif / Siber Güvenlik

Günümüzdeki zorlu güvenlik tehditlerinin üstesinden gelmek için doğru karar verebilmenin yolu, istihbarat ve iletişimdir. Verileri analiz etme, karşı tarafın amacını belirleme ve bilgi sağlama yeteneği; devlet ve güvenlik kurumlarının doğru kararlar almalarını, varlıklarını uygun şekilde dağıtmalarını ve potansiyel tehditlere karşı koyabilmelerini sağlar. Bu bakımdan, gözetleme, terörle mücadeleye odaklı gözetleme, toplumsal olaylarda güvenliği sağlama, önemli varlıkların koruması, kentsel gözetleme ve siber güvenlik dahil olmak üzere hem gizli hem de açık operasyonlar için entegre yeteneklerin kullanılması; saldırıların sayısını, ölçeğini ve etkisini azaltmada hayati önem taşımaktadır.

RF’ye Dayalı Gözetleme

  • Spektrum izleme
  • Sürekli gözetim
  • Şebeke kapsama alanı verileri
  • Tehdit oluşturan yayınların coğrafi konumlaması ve elektronik haritalaması
  • Sinyal karıştırıcı ve yasa dışı yayınların engellenmesi
  • Kritik iletişimin izlenmesi
  • Sinyal kaynağının ve türünün keşfi